JUDr. František Kubín


Kubín František, JUDr., advokát
Zákostelí 725/16
76301 Havířov
tel.:+420 737 238 300, mail.: kubin @ akkubin.cz
ID datové schránky: dvug4a8
IČ: 44738323

JUDr. František Kubín je zapsán u České advokátní komory v Praze pod evidenčním číslem 03742. Advokát zahájil svou činnost jako samostatný advokát v roce 1992 a zpočátku byla činnost advokáta orientována především do oblasti práva obchodního, stavebního a pracovního. Od zahájení poskytování právních služeb advokátem až do současné doby,  byla u advokáta zaměstnána řada absolventů právnických fakult vysokých škol z celé ČR, kteří u něj vykonávali praxi advokátního koncipienta.

    Advokát, mimo své advokátní činnosti, působil aktivně jako vysokoškolský pedagog na Slezské univerzitě v Opavě, kde on sám nebo za spolupráce dalších pedagogů, se podílel na zpracování učebních textů, a to pro výuku práva obchodního, občanského a ústavního.


-